Waterschap Rijn en IJssel kiest GeoBORG voor karteren BGT en verwerking BGT mutaties in LV BGT

Waterschappen zorgen voor het water. Zodat iedereen veilig kan ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen Waterschappen door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

Op het vlak van karteren was een aanbesteding uitgeschreven. GeoBORG was de duidelijke winnaar en daar zijn wij van GeoBORG natuurlijk trots op! Met onze manier van werken en onze software tools zijn wij in staat om Waterschap Rijn en IJssel, te helpen op de manier die zij graag wenst. Dit zorgt voor een efficiënter, effectiever en betrouwbaar gezamenlijk werkproces. Samen handelen noemen wij dat!

 

“GeoZORG van GeoBORG” je hoeft er alleen voor open te staan …

 

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.