Waterschap Hunze en Aa’s

Het waterschap Hunze en Aa’s koos begin dit jaar voor de BGT cloudoplossing van GeoBORG, inclusief GeoBORG voor BRAVO module en het automatische berichtenverkeer naar LV-BGT (verticaal) met daarnaast horizontaal de integratie met Carlson ten behoeve van de inwinning van gegevens en integratie met ArcGIS via onze WFM plugin zodat synchronisatie tussen GeoBORG BGT, ArcGIS en Carlson kan worden gewaarborgd.

Het waterschap is druk bezig haar proces rond haar BGT in te regelen, waarbij GeoBORG de nodige ondersteuning verleend op het gebied van BGT signalering en mutatieverwerking waarbij AutoCad Map fungeert als BGT-editor.

Schelte Kooistra geeft aan dat in het kader van het Informatie Bedrijfsvoering Plan de komende jaren meer dan 200 projecten op het vlak van informatisering op stapel staan om op te pakken, waarbij het komende half jaar van cruciaal belang is. Het waterschap is vooruitstrevend en wacht niet op de ontwikkelingen maar gaat de uitdaging aan met een toegewijd team van medewerkers en ondersteuning van leveranciers zoals GeoBORG, Carlson en ESRI.

Wilt u meer weten van onze oplossingen en/of dienstverlening? Neem contact met ons op.

 

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.