Waarom GeoBORG?

Wij zoeken naar verbeter ruimte in het ‘proces georiënteerd en keten geïntegreerd’ denken en samen handelen voor Geo-Databeheer. Dat is ons vak.

Geen enkele organisatie is uitontwikkeld, wij niet, en de Bronhouders ook niet. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk waardoor wij als ondernemer een Bronhouder nog beter kunnen helpen en of ontzorgen. Met slimmere software tools en of slimmere diensten tegen een vriendelijke  prijs. Verandering is de enige constante.

Verbetermogelijkheden zijn er altijd … je hoeft er alleen voor open te staan …

Hoe doen we dat dan?

Wij maken bronhouders bewust, op (deel)gebieden binnen het Geo-domein, van het ‘proces en integratie’ denken en handelen om meer met minder te doen. Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken. Gevolg grotere efficiency en optimaal gebruik van middelen en mensen … je hoeft er alleen voor open te staan …

Wat doen we dan?

Wij leveren een multifunctionele ontzorg formule met aanpasbare mogelijkheden in uw organisatie op gebied van software tooling en dienstverlening. GeoBORG kan de Geo-Databeheer taken deels of volledig voor bronhouders uitvoeren dan wel ondersteunen (lokaal of op afstand). De gecertificeerde software tooling bestaat uit een Cloud driven beheeromgeving voor de kern van de basisregistraties: BAG, BGT, BOR en WOZ. De diensten strekken zich uit van slim Inwinning tot en met koppeling met de LV (Landelijke Voorziening) en het ABV (automatisch berichtenverkeer). De verplichte zelfevaluatie (Ensia) is binnen onze formule beschikbaar.

Onze totaal formule is gebaseerd op het principe van TCO (Total Cost of Ownership) van de Bronhouder. Dit betekent dat we naast slimme Inwinning en verwerking van de Geo-Data die dat oplevert en het dito beheer ervan ook bekijken wat een Bronhouder nodig heeft om deze processen te faciliteren. Hier zit de crux: de grootste kosten voor Geo-Databeheer bestaan namelijk uit het faciliteren en het relatief kleinste deel zit in het primaire proces (het op orde brengen en houden van de Geo-Data).

Op deze manier naar de materie kijkend kan een Bronhouder dus het grootste gedeelte van het budget gaan besteden aan het actualiseren en verbeteren van de Geo-Data als de werkzaamheden voor het faciliteren weggevallen zijn door inzet van de GeoBORG ontzorg formule. Hiermee houdt een Bronhouder ruimte voor flexibiliteit, inbreng van lokale kennis en de regie.

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.