DataManager

GeoBORG DataManager

GeoBORG DataManager is ontstaan uit de krachtenbundeling van datamanagement functionaliteit uit ‘reguliere’ technische dataomgevingen en specialistische GeoICT viewers en kennis in het XXL domain.

Het datamanagement vindt zijn oorsprong in het beheer, vrijgave en publicatie van technische documentatie in voornamelijk facilitaire organisaties, waarbij data door tal van externe leveranciers in een scala aan formaten wordt aangeleverd en moet worden beheerd. Via GIS portalen wordt het geografische deel van de data in samenhang ontsloten voor de gebruikersorganisatie. Overige informatie is veelal gekoppeld aan Assets en kan vanuit de GIS-Viewer worden ontsloten.

Vanuit de specialisatie rond GIS en moderne inwintechnieken met statische, gereden en gevlogen Lidar is de datamanagement functionaliteit meer en meer toegepast in het domein van XXL size data. Hierin hebben eigenaren van deze data onvoldoende grip op de complexe data die zij als opdrachtgever door externe leveranciers laten inwinnen en aanleveren. Ook de toeleveranciers van deze data worstelen in toenemende mate met het beheer van de vele Terabytes aan data en zoeken oplossingen om grip te houden op het beheer en de data georganiseerd via portalen aan klanten en ketenpartners aan te bieden.

GeoBORG DataManager is voor, en in samenwerking met deze nog nieuwe en snel groeiende doelgroep ontstaan en biedt hiervoor praktische en betaalbare oplossingen. De ontwikkeling vindt in nauw overleg met ketenpartners en opdrachtgevers vanuit de praktijk plaats.

De voordelen

De unieke argumenten om te kiezen voor de GeoBORG software

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat conventioneel Geo-Databeheer losgelaten kan worden.

Ons Beheerportaal sluit volledig aan op de eigen manier van werken: Kameleon functie.

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat iedereen mee mag kijken. Regie- en grip garantie dus.

Ons Beheerportaal brengt geen extra handelingen mee in andermans systeem en processen.

Ons Beheerportaal registreert alle acties. Logging gegarandeerd voor uw controleurs.

Ons Beheerportaal speelt tussentijds in op procesverstoringen.

Ons Beheerportaal genereert de rapporten voor de zelf evaluatie (Ensia).

Ons Beheerportaal voorkomt uitwisselingsverliezen.

Ons Beheerportaal heeft een eigen gecertificeerde koppeling met de LV.

... en meer ...

… geen specifieke ICT-Omgeving nodig wij garanderen een werkende omgeving.
… geen verborgen kosten voor ICT-Kennis en of personeel.
… gedeeltelijke of gehele ontzorging van Inwinning, beheer, verwerking tot in LV.
… sturing op kosten en planning zowel bij Inwinning als verwerking.
… validatie conflicten worden opgelost.
… attribuut mutaties door de bronhouder zelf uit te voeren.

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.