Producten

GeoBORG software en voordelen

GeoBORG software is web-based. Maakt gebruik van open-source componenten zoals QGIS, MapGuide OS, Postgress database, Postgis Spatial Data Extension, Open Layers, Open Street Map en Linux. Voor het visualiseren van de Geo-Data gebruiken we een online GIS-Viewer.

GeoBORG faciliteert de communicatie (meldingen) tussen Bronhouders en opdrachtnemers en plaatst de BAG,BGT, BOR en WOZ Data vanuit LV (Landelijke Voorziening) of export van de Bronhouder op een centrale server. Deze data is online in een Cloud driven omgeving beschikbaar via een Beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BAG en BGT gerelateerde acties aangestuurd worden en worden vertaald richting BOR en WOZ.

Het beheerportaal is uitgerust met een berichtenserver die het berichtenverkeer van en naar de LV automatisch en handmatig kan afhandelen. Twee vliegen in een klap. Tegelijkertijd is het een aflever- en ophaalpunt voor de inkomende en uitgaande BOR berichten. De medewerkers van de Bronhouder kunnen meldingen doen met behulp van Pinpoints op de kaart en de benodigde documenten uploaden. Alle meldingen worden geregistreerd, gecontroleerd en afgehandeld in de Workflow. In verschillende formaten zijn Bulkmutaties mogelijk.

De eerste BAG applicatie waarin u de gehele dienstverlening rond de BAG kunt afhandelen. Volledig web gebaseerd. Inclusief regiemodule, BagPlus diensten, optioneel 3D beheer en ondersteuning voor de herziene richtlijnen van de Waarderingskamer rond oppervlakte beheer.

BAG 2.0 compliant.

GeoBORG voor BGT. Een Cloud driven online applicatie voor de bijhouding van de BGT gebaseerd op open source componenten. Ingebouwde interactieve Workflow die op basis van grafische markeringen volledig beheer van mutaties faciliteert. Geo-Dataopslag in beveiligde Cloud met uitgebreide raadpleeg functionaliteit. Communicatie met de LV BGT via automatisch berichtenverkeer waardoor men continu in ‘sync’ is.

Nieuwe feature was/wordt mutatie-vergelijker! Ideale bronhouderstool voor regie.

GeoBORG Workflow. De online Cloud driven component die onafhankelijk en interactief mutatieverwerking faciliteert. Hiermee beheerst men het proces van Landmeten tot en met verwerking in de LV en alles wat er tussen zit. In te delen naar wens.

Daarnaast een geïntegreerde Tijdsmanagement module voor grip op geraamde en werkelijke uren.

GeoBORG DataManager is ontstaan uit de krachtenbundeling van datamanagement functionaliteit uit ‘reguliere’ technische dataomgevingen en specialistische GeoICT viewers en kennis in het XXL domain.

Het datamanagement vindt zijn oorsprong in het beheer, vrijgave en publicatie van technische documentatie in voornamelijk facilitaire organisaties, waarbij data door tal van externe leveranciers in een scala aan formaten wordt aangeleverd en moet worden beheerd. Via GIS portalen wordt het geografische deel van de data in samenhang ontsloten voor de gebruikersorganisatie. Overige informatie is veelal gekoppeld aan Assets en kan vanuit de GIS-Viewer worden ontsloten.

Vanuit de specialisatie rond GIS en moderne inwintechnieken met statische, gereden en gevlogen Lidar is de datamanagement functionaliteit meer en meer toegepast in het domein van XXL size data. Hierin hebben eigenaren van deze data onvoldoende grip op de complexe data die zij als opdrachtgever door externe leveranciers laten inwinnen en aanleveren. Ook de toeleveranciers van deze data worstelen in toenemende mate met het beheer van de vele Terabytes aan data en zoeken oplossingen om grip te houden op het beheer en de data georganiseerd via portalen aan klanten en ketenpartners aan te bieden.

GeoBORG DataManager is voor, en in samenwerking met deze nog nieuwe en snel groeiende doelgroep ontstaan en biedt hiervoor praktische en betaalbare oplossingen. De ontwikkeling vindt in nauw overleg met ketenpartners en opdrachtgevers vanuit de praktijk plaats.

BRAVO vervangend berichten portaal. Online Cloud driven. Opgezet voor organisaties die ook zelf gegenereerde XML berichten vanuit een eigen werkomgeving via automatisch berichtenverkeer willen uploaden naar BRAVO.

Mutaties zijn inzichtelijk via de grafische was/wordt mutatie-vergelijker. Grip op regie!

Component die benadering en afhandeling van de GeoBORG Workflow vanuit een andere applicatie mogelijk maakt. Dit werkt twee kanten op en zorgt voor continu in ‘sync’ houden van de Workflow en daarmee uw proces. Plugin beschikbaar voor Esri.

Carlson beschikbaar – iAsset in ontwikkeling.

Gebruik makend van de STuF-Geo standaardberichten geeft een GeoBORG Koppelvlak de vrijheid in de keuze voor een specifieke applicatie voor BGT of BOR gekoppeld aan GeoBORG voor BGT. Mutaties uit BAG of BOR worden via GeoBORG voor BGT doorgezet naar de LV. De LV mutaties worden vervolgens weer retour geleverd aan de BAG of de BOR.

Wij passen ons aan uw ICT-Landschap aan. Kameleon functie.

GeoBORG voor Datacollectors. GeoBORG ondersteunt de volgende datacollectors:

  • LvBGT
  • LvBAG
  • LvBRK
  • LvBRT
  • LvBRO
  • LvWOZ

De voordelen

De unieke argumenten om te kiezen voor de GeoBORG software

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat conventioneel Geo-Databeheer losgelaten kan worden.

Ons Beheerportaal sluit volledig aan op de eigen manier van werken: Kameleon functie.

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat iedereen mee mag kijken. Regie- en grip garantie dus.

Ons Beheerportaal brengt geen extra handelingen mee in andermans systeem en processen.

Ons Beheerportaal registreert alle acties. Logging gegarandeerd voor uw controleurs.

Ons Beheerportaal speelt tussentijds in op procesverstoringen.

Ons Beheerportaal genereert de rapporten voor de zelf evaluatie (Ensia).

Ons Beheerportaal voorkomt uitwisselingsverliezen.

Ons Beheerportaal heeft een eigen gecertificeerde koppeling met de LV.

... en meer ...

… geen specifieke ICT-Omgeving nodig wij garanderen een werkende omgeving.
… geen verborgen kosten voor ICT-Kennis en of personeel.
… gedeeltelijke of gehele ontzorging van Inwinning, beheer, verwerking tot in LV.
… sturing op kosten en planning zowel bij Inwinning als verwerking.
… validatie conflicten worden opgelost.
… attribuut mutaties door de bronhouder zelf uit te voeren.

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.