GeoBorg ondersteunt jaarlijkse signalering met AI

In 2022 heeft GeoBorg bij een aantal signaleringstrajecten geëxperimenteerd met de toepassing van AI. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar bebouwing. De basis voor de AI tooling is destijds gelegd in de proeftuin van het kadaster. Hierbij maken we gebruikt van hoogte-informatie die indirect aanwezig is in stereofoto’s. De tooling brengt hierbij grotere hoogteverschillen in beeld middels interne aandachtspunten. Bij de evaluatie van de signalering van 2022 blijkt dat de AI ondersteuning daarwerkelijk helpt om het proces te versnellen. Voor de nog uit te voeren signaleringen van 2023 zal GeoBorg de AI ondersteuing inzetten. Voorwaarde is wel dat de beschikbare stereofoto’s met voldoende overlap zijn ingevlogen.Leave a Reply

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.