GeoBORG levert Alkmaar ArcGIS-plugin en BGT-ShapeProvider

Gemeente Alkmaar heeft voor de BGT-mutaties nu de beschikking over de ArcGIS-plugin van GeoBORG. Met behulp van de nieuwe ArcGIS-plugin kunnen BGT-mutaties geheel in ArcGIS worden afgehandeld op basis van directe uitsneden uit de GeoBORG-cloud en direct worden doorgezet naar BRAVO via ABV. Via de plugin worden ook meetverzoeken afgehandeld door inzet van de Workflow-module.

Voor de interne informatievoorziening wordt dagelijks de nieuwste BGT in vectorformaat (shape) geautomatiseerd uit de GeoBORG-portal gedownload.
Tot op heden werd dit conversieproces met een wekelijkse frequentie en de nodige handmatige handelingen door Alkmaar zelf uitgevoerd. Inzet van de GeoBORG BGT-ShapeProvider heeft de nodige verbetering gebracht: 1x per etmaal wordt vanuit de eigen actuele BGT-database in GeoBORG een volledige conversie van alle BGT-objecten naar shape-formaat doorgevoerd. De resultaten worden in een zip-bestand in de GeoBORG-cloud aangeboden en daarna door Alkmaar automatisch gedownload en intern beschikbaar gesteld. Inmiddels worden ook alle plaatsbepalingspunten in een apart bestand geleverd voor ondersteuning bij het inmeten. Alle betrokkenen binnen en buiten de gemeente beschikken nu automatisch over actuele BGT-data in een gewenst formaat.

 

 

 

 

 

 

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.