GeoBORG brengt beheerdata op orde in Zoeterwoude met een 3D-puntenwolk

Om goed beheer en onderhoud te verzorgen van de openbare ruimte is de beheerdata een belangrijk onderdeel. De gemeente Zoeterwoude beheert enorme aantallen en hoeveelheid objecten. Deze assets zijn groen, wegen maar ook openbare straatmeubilair. Om een goede leefomgeving voor de inwoners te verzorgen is deze data, en dus het beheer en onderhoud, belangrijk.

Inwinning

Om het gehele BOR-areaal van Zoeterwoude op orde te krijgen heeft GeoBORG gebruik gemaakt van de 3D-inwinningstechnieken van haar partner Kavel10. GeoBORG heeft gezorgd voor juiste en betrouwbare paspunten om zowel nauwkeurige aerial en street lidar toe te passen inclusief beeldmateriaal. Middels deze manier van inwinnen heeft er een betrouwbare en gebied dekkende inwinning plaatsgevonden voor BOR en BGT.

GeoBORG BGT en 3D-puntenwolk

De BGT-applicatie van GeoBORG is integraal met de 3D-puntenwolk-applicatie en beeldmateriaal gebruikt. Hiermee is er één systeem gebruikt voor alle data die relevant is voor het op orde brengen van het BOR-areaal. Dit is een vrij unieke manier van toepassen van software, data en dienstverlening. Kortom niet meerdere applicaties maar werken vanuit één overzicht om andere registraties op orde te brengen.

GeoBORG BGT-applicatie geïntegreerd met 3D-puntenwolk-applicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

BOR-data

Bij het op orde brengen van het BOR-areaal is binnen de applicatie van GeoBORG als basis de bestaande BOR-data gebruikt. De bestaande BOR-data is geactualiseerd, verbeterd en nog niet bestaande BOR-data is toegevoegd. Dit alles is uitgevoerd binnen de GeoBORG-applicatie. Het eindresultaat is een oplevering geweest van juiste GIS-bestanden die door de organisatie in het beheersysteem zijn opgenomen.

Regie

De gemeente Zoeterwoude heeft volledige regie gevoerd op het proces. Gedurende het proces zijn in de keten de juiste afspraken gemaakt en zijn de tussentijdse en eindresultaten in nauwe samenwerking gecontroleerd door de inhoudsdeskundige. Na een uitgebreide toetsing en beoordeling door de gemeente is de data definitief opgenomen in het beheersysteem. Hiermee is het project succesvol afgerond en is de data op orde.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Cees Nieboer (c.nieboer@geoborg.nl) of Richard Hendriks (r.hendriks@geoborg.nl).

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.