GeoBORG biedt GeoZORG voor Waterschap Hunze en Aa’s

Hoe Waterschap Hunze en Aa’s kan ‘stroomlijnen’ met GeoZORG van GeoBORG

Afgelopen jaar heeft GeoBORG het Waterschap Hunze en Aa’s bijgestaan bij het op orde brengen van de BGT en het borgen van het mutatieverkeer. Waterschap Hunze en Aa’s heeft nu grip op de verwerking van de mutaties in de LV BGT. Verder is er een koppeling gelegd met ArcGIS en SurvPC van Carlson. Mutatiemeldingen zijn zichtbaar in de eigen GIS applicatie en de Landmeter kan nu mutatiemeldingen raadplegen en verwerken die voor iedereen zichtbaar zijn. ‘Transparant bron werken’ noemen we dat.

Nu deze GeoZORG is geborgd breekt de volgende fase aan : het stroomlijnen van alle mutaties in het veld. Het huidige systeem van melden is niet overzichtelijk genoeg en bovendien niet compleet. Waterschap Hunze en Aa’s wil betrouwbare en volledige data kunnen verstrekken. Daarom onderzoeken we samen hoe alle meldingen in beeld te krijgen en gestructureerd en georganiseerd te verwerken. We maken hierbij gebruik van slimme koppelingen en web services. Een koppeling met GeoBORG zorgt voor een gestructureerde afhandeling van alle mutaties in de BGT.

Naast dit vraagstuk zijn veel Waterschappen bezig met het herijken van hun data systemen. Het omschakelen van het beheerregister naar een vlakkenmodel bijvoorbeeld. Sommige Waterschappen gebruiken hier de BGT voor. Andere hechten meer waarde aan de betrouwbaarheid van het beheerregister en zijn nog bezig met de omschakeling. Duidelijk is dat de omschakeling nodig is. Het vlakkenmodel staat veel dichter bij de werkelijkheid dan het lijnenmodel.

Denk in systemen, niet in losse objecten. GeoBORG speelt hier op in door zich te oriënteren op de processen en deze te integreren in de keten.

“GeoZORG van GeoBORG” je hoeft er alleen voor open te staan …

 

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.