Excel lijsten verleden tijd! GeoBorg integreert “Terugmelding API” in GeoBORG Workflow

De Terugmelding API is al door enkele partijen in gebruik genomen. Met deze Terugmelding API kunt u mogelijke fouten die u vindt direct melden aan de bronhouders van de BAG, de BRT en de BGT. De eerste gebruikers delen hun ervaringen.

Eenvoudiger melden

OpenStreetMap is de eerste partij die succesvol terugmeldingen instuurt via de API.
“Toen het Kadaster aankondigde dat de Terugmelding API beschikbaar was, wist ik wat ik daarmee wilde realiseren,” vertelt Sander die als vrijwilliger bijdraagt aan OpenStreetMap en de JOSM software om OpenStreetMap te bewerken.

“Eind 2015 zijn we begonnen om de gegevens in OpenStreetMap te actualiseren met behulp van de BAG. Hierbij viel het ons op dat de BAG de nodige issues kent. Denk hierbij aan slordig geplaatste panden die gedeeltelijk over andere panden heen zijn geplaatst. Maar ook panden die al lang in gebruik zijn, maar in BAG nooit verder gekomen zijn dan ‘Vergunning verleend’.

Werkwijze is nu efficiënter

Terugmelden was lastig omdat we vanuit onze applicatie de locatie in de BAG Viewer moesten opzoeken voordat we een melding konden doen.” Sander ontwikkelde daarom een plugin, waarmee direct vanuit de JOSM software een terugmelding gedaan kan worden. “Hiermee hebben we onze werkwijze een stuk efficiënter kunnen maken.”

Beter inwinnen

Ook voor het inwinnen van gegevens is de terugmelding API van waarde. “GeoBORG gebruikt de API om de BGT terugmeldingen rechtstreeks en op de juiste locatie in de GeoBORG-viewer te plaatsen. Deze meldingen worden daarmee automatisch een onderdeel van de GeoBORG Workflow en sneller afgehandeld,” aldus Heddo van GeoBORG. “De Landmeters gaan op pad met een tablet waarmee ze online verbinding leggen met de GeoBORG Workflow. Hiermee hebben ze direct inzicht in de terugmeldingen en altijd de laatste status paraat.”

Excel lijsten zijn verleden tijd

“Groot voordeel van de API is dat we niet meer communiceren per e-mail, per telefoon en andere vormen van informatie en bestandsuitwisselingen. De Excel lijsten zijn verleden tijd!”

Ook interesse? Neem dan contact met ons op via https://www.geoborg.nl/contact/

 

ZORG van GeoBORG” je hoeft er alleen voor open te staan …

 

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.