Mutatie signalering

Mutatie signalering

GeoBorg stelt Mutatiesignalering beschikbaar voor diverse databronnen, zoals BAG, BGT, BOR en WOZ. Dit wordt uitgevoerd door onze back office, mensen met handen en ogen, die eerste klas werk leveren, omdat we nog steeds zien dat deze manier van werken het beste en mooiste resultaat levert. Deze service is jaarlijks beschikbaar. De datakwaliteit wordt gecontroleerd op basis van de meest recente bronnen (o.a. laatste luchtfoto’s, oblique foto’s) of door vergelijking met andere datasets (bijvoorbeeld door de vergelijking van BAG-gegevens met BGT-gegevens). Combinaties mogelijk natuurlijk. Het liefst doen we een ‘Multi’-tatie signalering in het kader van ‘eenmalig inwinnen meervoudig gebruik’. Wel zo efficiënt.

De voordelen

De unieke argumenten om te kiezen voor de GeoBORG software

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat conventioneel Geo-Databeheer losgelaten kan worden.

Ons Beheerportaal sluit volledig aan op de eigen manier van werken: Kameleon functie.

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat iedereen mee mag kijken. Regie- en grip garantie dus.

Ons Beheerportaal brengt geen extra handelingen mee in andermans systeem en processen.

Ons Beheerportaal registreert alle acties. Logging gegarandeerd voor uw controleurs.

Ons Beheerportaal speelt tussentijds in op procesverstoringen.

Ons Beheerportaal genereert de rapporten voor de zelf evaluatie (Ensia).

Ons Beheerportaal voorkomt uitwisselingsverliezen.

Ons Beheerportaal heeft een eigen gecertificeerde koppeling met de LV.

... en meer ...

… geen specifieke ICT-Omgeving nodig wij garanderen een werkende omgeving.
… geen verborgen kosten voor ICT-Kennis en of personeel.
… gedeeltelijke of gehele ontzorging van Inwinning, beheer, verwerking tot in LV.
… sturing op kosten en planning zowel bij Inwinning als verwerking.
… validatie conflicten worden opgelost.
… attribuut mutaties door de bronhouder zelf uit te voeren.

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.