Lidar – Beeldopnames

LIDAR / Beeld opnames.

GeoBORG werkt voor Lidar/Beeldopnames samen met gespecialiseerde ketenpartners. We kunnen daarbij putten uit een breed assortiment aan opname apparatuur voor gevlogen (vliegtuig/drone), gereden (auto/quad), lopend (rugzak) en statische scanners. Waarnodig vullen we de metingen aan met specialistische (stereo) camera’s en/of iPhone/iPad lidar/beeld opnamen.

LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door het gebruik van laserpulsen. Door de opname en verwerking binnen de keten te optimaliseren en hier gezamenlijk in te innoveren, lukt het ons om ook voor relatief kleine meetklussen deze techniek al in te zeten.

Succesvolle ervaring rond hoogwaardige metingen is inmiddels opgedaan bij onder meer Provincie Utrecht, gemeente Tilburg en waterschappen (Dommel, Waterschap Drents Overijselse Delta, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Wetterskip). In de vaak meerjarige mantelcontracten zijn Lidarmetingen en steeds belangrijker onderdeel geworden.

De beschikbare ervaring van gevlogen en gereden Lidar opnames rond lange rijkswegen is hierbij via provinciale wegen succesvol doorgevoerd naar stedelijk gebied, met steeds kleinere schaalgrootte. Bij waterschappen hebben we vooral veel keringen via Lidar ingewonnen.

Daarnaast zetten we de opnametechnieken in voor het realiseren van BIM modellen en Digital Twins. We zien daarbij ook een toename van binnenopnames ten behoeve van installatie- en gebouwbeheer.

De voordelen

De unieke argumenten om te kiezen voor de GeoBORG software

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat conventioneel Geo-Databeheer losgelaten kan worden.

Ons Beheerportaal sluit volledig aan op de eigen manier van werken: Kameleon functie.

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat iedereen mee mag kijken. Regie- en grip garantie dus.

Ons Beheerportaal brengt geen extra handelingen mee in andermans systeem en processen.

Ons Beheerportaal registreert alle acties. Logging gegarandeerd voor uw controleurs.

Ons Beheerportaal speelt tussentijds in op procesverstoringen.

Ons Beheerportaal genereert de rapporten voor de zelf evaluatie (Ensia).

Ons Beheerportaal voorkomt uitwisselingsverliezen.

Ons Beheerportaal heeft een eigen gecertificeerde koppeling met de LV.

... en meer ...

… geen specifieke ICT-Omgeving nodig wij garanderen een werkende omgeving.
… geen verborgen kosten voor ICT-Kennis en of personeel.
… gedeeltelijke of gehele ontzorging van Inwinning, beheer, verwerking tot in LV.
… sturing op kosten en planning zowel bij Inwinning als verwerking.
… validatie conflicten worden opgelost.
… attribuut mutaties door de bronhouder zelf uit te voeren.

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.