Data op orde

Data op orde

De hoeveelheid data die we gezamenlijk opslaan verdubbelt elke 2 tot 3 jaar, terwijl nieuwe technologieën elkaar snel opvolgen. Ondanks de overvloed aan gegevens, staan beheerorganisaties voor aanzienlijke uitdagingen. Welke data is relevant om te beheren? Waar moeten we deze gegevens opslaan? Kunnen we erop vertrouwen dat deze gegevens nog steeds accuraat zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat relevante gegevens actueel blijven? En hoe delen we deze informatie met anderen?

Geoborg is samen met haar ketenpartners gespecialiseerd in grote data op orde trajecten. We hebben bijvoorbeeld voor overheidsinstanties BGT-datasets gecreëerd door tientallen gedecentraliseerde kaarten samen te voegen voor grofweg 1/3 van Nederland.

Voor woningcoöperaties hebben we de vereiste Nen2580-rapportages opgesteld voor tienduizenden panden. Voor facilitair beheer leveren we goed georganiseerde BIM-datamodellen met technische installaties via Scan2Bim-projecten. Voor terreinbeheerders bieden we praktische overzichtskaarten met alle relevante bovengrondse en ondergrondse infrastructuur.

Naast het opbouwen van deze datasets, ondersteunen we beheerorganisaties bij het actueel houden van hun gegevens en het delen ervan met derden via viewers en beheeromgevingen.

Bent u benieuwd of GeoBORG u kan helpen bij uw datavraagstuk? Neem gerust contact met ons op….

De voordelen

De unieke argumenten om te kiezen voor de GeoBORG software

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat conventioneel Geo-Databeheer losgelaten kan worden.

Ons Beheerportaal sluit volledig aan op de eigen manier van werken: Kameleon functie.

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat iedereen mee mag kijken. Regie- en grip garantie dus.

Ons Beheerportaal brengt geen extra handelingen mee in andermans systeem en processen.

Ons Beheerportaal registreert alle acties. Logging gegarandeerd voor uw controleurs.

Ons Beheerportaal speelt tussentijds in op procesverstoringen.

Ons Beheerportaal genereert de rapporten voor de zelf evaluatie (Ensia).

Ons Beheerportaal voorkomt uitwisselingsverliezen.

Ons Beheerportaal heeft een eigen gecertificeerde koppeling met de LV.

... en meer ...

… geen specifieke ICT-Omgeving nodig wij garanderen een werkende omgeving.
… geen verborgen kosten voor ICT-Kennis en of personeel.
… gedeeltelijke of gehele ontzorging van Inwinning, beheer, verwerking tot in LV.
… sturing op kosten en planning zowel bij Inwinning als verwerking.
… validatie conflicten worden opgelost.
… attribuut mutaties door de bronhouder zelf uit te voeren.

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.