Artificial intelligence

Artificial intelligence

Artificial Intelligence (AI), ofwel Kunstmatige intelligentie, omvat de capaciteit van machines om menselijke eigenschappen te vertonen, waardoor het onderscheid tussen mens en machine aanzienlijk kleiner wordt. Een machine kan menselijke eigenschappen vertonen zoals leren, redeneren, creativiteit en plannen. Voor technische systemen wordt het mogelijk gemaakt om hun omgeving waar te nemen, om te gaan met deze waarnemingen en problemen op te lossen om een specifiek doel te bereiken.

GeoBORG heeft een eigen AI ontwikkelteam van 8 fte. AI wordt ingezet ter ondersteuning van grootschalige data-op-orde trajecten. Zo is tooling ontwikkeld voor de gemeentelijke markt waarmee bebording en straatmeubilair automatisch wordt herkent en gepositioneerd vanuit een standaard gereden lidar opname. Objecten worden in beeldmateriaal herkend door de AI. Via aanvullende eigen algoritmen worden pairs gemaakt uit meerdere gezichtshoeken om een grotere zekerheid te krijgen over objectherkenning. De positie berekening volgt uit beeld/lidar en wordt daarna gematched tegen de bestaande registratie. De combinatie van bevindingen wordt omgezet in een zekerheidsclassificatie waarop gerichte nacontrole kan plaatsvinden. Naar mate de software meer objecten analyseert wordt deze ‘slimmer’ en zal de nauwkeurigheid toenemen.

AI wordt ook ingezet ter ondersteuning van mutatiedetectie uit beeldmateriaal. We maken hierbij gebruik van directe beeldherkenning, maar ook van hoogtemodellen die uit stereobeeld materiaal worden gemaakt en dan worden vergeleken met de hoogtemodellen van voorgaande jaren.

Een andere toepassing van artificial intelligence waar GeoBORG gebruik van maakt betreft het automatisch toevoegen van ramen en deuren binnen BIM modellen en Digital Twins. Ramen worden op basis van AI herkend, waarna middels keypoint matching de buitencontour wordt vastgesteld. Hierna volgt de positieberekening en worden de ramen ingeschoten in een al bestaand 3d Model.

De inzet van AI in combinatie met eigen lidar/beeldopnames levert ongekende mogelijkheden in het versnellen van werkprocessen en controleren en valideren van datasets. Benieuwd naar de mogelijkheden, neem contact op..

De voordelen

De unieke argumenten om te kiezen voor de GeoBORG software

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat conventioneel Geo-Databeheer losgelaten kan worden.

Ons Beheerportaal sluit volledig aan op de eigen manier van werken: Kameleon functie.

Ons Beheerportaal zorgt ervoor dat iedereen mee mag kijken. Regie- en grip garantie dus.

Ons Beheerportaal brengt geen extra handelingen mee in andermans systeem en processen.

Ons Beheerportaal registreert alle acties. Logging gegarandeerd voor uw controleurs.

Ons Beheerportaal speelt tussentijds in op procesverstoringen.

Ons Beheerportaal genereert de rapporten voor de zelf evaluatie (Ensia).

Ons Beheerportaal voorkomt uitwisselingsverliezen.

Ons Beheerportaal heeft een eigen gecertificeerde koppeling met de LV.

... en meer ...

… geen specifieke ICT-Omgeving nodig wij garanderen een werkende omgeving.
… geen verborgen kosten voor ICT-Kennis en of personeel.
… gedeeltelijke of gehele ontzorging van Inwinning, beheer, verwerking tot in LV.
… sturing op kosten en planning zowel bij Inwinning als verwerking.
… validatie conflicten worden opgelost.
… attribuut mutaties door de bronhouder zelf uit te voeren.

SAMEN. Proces georiënteerd & keten geïntegreerd. HANDELEN.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.